Bir ya da birden fazla organın geçici olarak yetersizliği nedeni ile vücudun aksamış olan fonksiyonlarının, esas neden ortadan kalkıncaya kadar desteklenmesi ve bu süreç içerisinde hastanın hayatta kalmasının sağlanmasına yönelik faaliyetleri kapsayan ve bu süreç içerisinde özellikle yapay solunum cihazı başta olmak üzere her türlü cihaz ve teknolojiyi kullanan bilgi ve yetenekleri buna uygun doktor ve hemşirelerin bulunduğu özel bir ünitedir.

Yoğun Bakım’da Takip ve Tedavi Gerektiren Hastalıklar:

1. Politravma hastaları

2. Akut ve kronik zehirlenmeler

3. Kafa travmaları

4. Toraks travmaları

5. Ağır kanamalar ve hemorajik şok

6. Bilinci kapalı hastalar

7. Herhangi bir nedene bağlı akut solunum yetmezliği

8. Solunum yetmezliği gelişmiş kronik akciğer hastalıkları (KOAH gibi)

9. Ağır enfeksiyonlar, sepsis, septik şok

10. Motor-kas sinir sistemi hastalıkları (myastenia gravis, guillian barre vb.)

11. CPR geçirmiş hastalar

12. Kalp yetmezliği, MI, kardiyojenik şok

13. Tetanus, Botulismus, Gıda Zehirlenmeleri,

14. Vital fonksiyon bozukluğu meydana getiren ağır endokrin bozukluklarda

15. Vital tehdit altındaki nörolojik hastalar (serebrovasküler olaylar gibi)

16. Kritik  operasyon geçiren hastaların postoperatif bakım ve tedavileri