Aort Anevrizması

Aort Anevrizması

Aort Anevrizması Nedir?

Aort kalpten çıkan kanlı vücudun tüm organlarına ulaştıran vücudun en büyük atardamarıdır. Anevrizma ise bu duvarının zayıf olduğu bölgelerde gelişen bir balonlaşmadır. Kalpten aorta pompalanan kanın basıncı, zayıflayan kısmın bir balon gibi dışarıya genişlemesine veya damar duvarının içten yırtılarak damar katmanlarının arasına kan girmesine neden olur.

Anevrizma aortun herhangi bir kısmında ve bazen de dallarında gelişebilir. Anevrizmalar bulundukları bölgeye göre adlandırılır.

 • Abdominal aort anevrizmaları aortun karın bölgesinden geçen kısmında meydana gelir. Aort anevrizmalarının en sık görülen tipidir.
 • Torasik aort anevrizmaları aortun göğüs içindeki kısmında meydana gelir. Torasik bir aort anevrizması aort kökünde, çıkan aortta, arkus aortada veya inen aortta gelişebilir.

Aort Anevrizması Tehlikeli Midir?

Anevrizmaların çapı arttıkça damar duvarı da balon gibi incelir. Bir anevrizma genişledikçe, çevre dokulara baskı büyüğünde aniden ve öngörülemez biçimde yırtılabilir. Ani ölümle sonuçlanabilir.

Anevrizmanın iç duvarında bir pıhtı tabakası oluşur. Buradan kopan pıftı parçaları emboli denen tıkanıklara yol açabilir. Şah damarı ve dallarına kaçan parçalar felç sebebi olabilirler. Koroner damarlara kaçan parçalar kalp krizi sebebi olabilirler. Diğer organlarda da organı besleyen atardamarı tıkayarak o organa ait bozukluklara yol açarlar.

Aort Anevrizması nasıl anlaşılır?

Aort anevrizması her zaman şikayete yol açmaz. Başka amaçla yapılan sağlık kontrolleri sırasında ve daha çok radyolojik tetkiklerde rastlanarak tanı konur. Belirti verene kadar yavaş yavaş ve yıllara yayılan bir ilerleme safhası gösterir.

En yaygın görülenler belirtisi göğüste veya karında ağrıdır. Ani yırtılmada ağrı keskin ve çok şiddetlidir. Aşırı kan kaybına bağlı şok gelişir.

Aort anevrizması olan birçok hastada karınlarında nabız gibi bir atım hissi olduğunu sorgulamada anlaşılır.

Torasik aort anevrizması sırt ağrısına, nefes darlığına veya yutma zorluğuna neden olabilir.

Yırtılmış anevrizma acil operasyon nedenidir.

Tanı konulma aşaması

Herhangi bir semptom vermeyen çoğu anevrizma, genellikle diğer bir ilgisiz durum için yapılan rutin sağlık muayeneleri sırasında, röntgen filmiyle keşfedilir. Bazı durumlarda ise anevrizmanın semptomlara neden olacak kadar büyümesi ve hastanın bunun üzerine doktora gitmesiyle anlaşılır. Eğer abdominal aort anevrizmasından şüpheleniliyorsa, teşhis için ultrason veya BT taraması yapılabilir.

Torasik aort anevrizmalarının teşhisinde de tipik olarak BT taraması veya MR kullanılır.

Aort anevrizması teşhisi doğrulanınca, bir damar uzmanı çeşitli görüntüleme testleri kullanarak anevrizmanın boyutu, şekli ve tam yeri gibi ek bilgiler toplar. Aşağıdaki ek tanısal testler yapılabilir:

 • Yüksek çözünürlüklü BT taraması
 • Anjiyografi (kan damarlarının X-ışınıyla görüntülenmesi)
 • Transözofageal ekokardiyografi (TEE), aortun ultrason görüntülerini özofagus (yemek borusu) içinden kaydeder
 • İntravasküler ultrasonografi (kan damarlarının içini inceler)

Abdominal Aort Anevrizması Taraması

Abdominal ultrasonografi, aort anevrizması riskü yüksek kişilerde kullanılması gereken, abdominal aort anevrizma taraması için etkili bir önleyici tarama yöntemidir.

Abdominal ultrasonografi taraması aşağıdaki hastalar için önerilmektedir:

 • 60-85 yaş arasındaki tüm erkekler
 • Kardiyovasküler risk faktörleri olan tüm 60-85 yaş arası kadınlar
 • Ailesinde abdominal aort anevrizması öyküsü olan 50 yaş ve üstü tüm erkek ve kadınlar

Abdominal aort anevrizması ultrasonografisinin sigorta tarafından karşılanıp karşılanmaması, sizin sigortanıza bağlıdır.

Aort anevrizmasının risk faktörleri nelerdir?

Kalp krizi içinde geçerli olan risk faktörlerinden bazıları aort anevrizması riskinide arttırır:

 • Ateroskleroz (arter duvarında sertleşme)
 • Yüksek tansiyon
 • Diyabet
 • Yüksek kolesterol
 • Sigara İçme
 • Kalıtsal
 • Biküspit aort kapağı

Yaralanma veya enfeksiyon da, aort duvarları zayıflamışsa anevrizmanın gelişmesine yol açabilir.

Kalıtsal Kusurlar

Giderek daha fazla sayıda insan, kan damarı duvarlraındaki kalıtsal kusurlar nedeniyle aort anevrizması riskini taşımaktadır. Bağ dokusunda kalıtsal bir bozukluk olan Marfan sendromu, nispeten nadir görülen ancak sıklıkla aort anevrizmasına yol açan bir durumdur.

Eğer bende aort anevrizması teşhis edilirse <> ne anlama geliyor?

Anevrizmaların tedavisinde hedef, anevrizmanın boyu ile birlikte büyüyen rüptür (yırtılma) riskini azaltmaktadır. Eğer sizin anevrizmanız küçükse, doktorunuz büyüyüp büyümediğini ve boyutunun ne hızda arttığını görmek için her 6 ila 12 ayda bir BT veya ultrasonla kontrol edecektir. <> budur.

Anevrizma kritik bir boyuta gelince, tedavi vakti gelmiş demektir. Doktorların tedavi için en uygun zamanı belirlenmesine yardımcı olmak amacıyla, anevrizmanın büyüklüğüne ve diğer ölçümlere dayalı bir matematik formülü geliştirilmiştir. Anevrizmanın büyüme hızı, semptomlarınız, yaşınız ve diğer tıbbi durumlarınız da tedavi planlanırken dikkate alınır.

Aort anevrizmaları nasıl tedavi edilir?

Aort anevrizmalarının tedavisi, açık ameliyat veya endovasküler onarım teknikleridir. Bunlar farklı uzmanlık alanlarından doktorların ekip olarak birlikte çalıştığı karmaşık prosedürlerdir.

Doktorunuz anevrizmanın yeri, şekli ve büyüklüğüne ve ayrıca yaşınız, genel sağlığınız ve görüntüleme testlerinden elde edilen bilgilere dayanarak sizin için en uygun tedaviyi önerecektir.

Eğer aortun uzun bir kısmı boyunca anevrizmanız veya çok sayıda anevrizmanız varsa, en iyi yaklaşım açık ameliyat ile endovasküler onarımın bir kombinasyonu olabilir.

Açık cerrahi

Açık cerrahi onarım sırasında, anevrizmanın yerine bağlı olarak göğüste veya batında bir kesi yapılır. Prosedür sırasında, aortun balonlaşmış olan hastalıklı alanına astarlanan bir sentetik greft dikilerek yerine tutturulur ve böylece kusurlu bölgenin her iki taraftan normal aort ile bağlanması sağlanır. Prosedür tamamlanınca kan damarının yeni ve sentetik kısmı normal ve sağlıklı bir aort gibi görev yapar. Aort anevrizmaları tedavisinde ileri cerrahi teknikler geliştirme ve uygulamaları dünya genelinde tanınmaktadır.

Prosedür genellikle 3 ila 5 saat sürer ve ardından 5 ila 10 gün hastanede kalınır. Bazı hastalar nekahatlerini tamamlamak için kısa süreli olarak bir rehabilitasyon tesisinde kalır. Çoğu insan normal yaşantısına 6 ila 12 haftada döner. Açık cerrahi onarım, uzun vadeli sonuçları iyi olan, kanıtlanmış tedavidir.

Endovasküler girişim

Endovasküler onarım, abdominal aort anevrizmasında hızla tercih edilen tedavi olma yönünde ilerlemektedir ve torasik aort anevrizması tedavisinde de gitgide daha fazla kullanılmaktadır.

Endovasküler onarım prosedürü sırasında, cerrah kasık alanında küçük kesiler yaparak, aorta bağlanan arterlere erişir. Arterlerin içinden geçirilen bir kılavuz tel aortun hastalıklı bölümüne doğru ilerletilir.

Cerrah, röntgen ışını kılavuzluğunda, stent – grefti kılavuz tel üzerinden bir kateterin (uzun ince bir boru) içine yerleştirilir. Stent – greft, aortun zayıflamış alanını kuvvetlendirmek için kullanılan kumaş benzeri bir borudur ve metal stentlerle (çerçeve de denir) desteklenir.

Cerrah daha sonra stent – grefti kateterin içinde kılavuz tel boyunca hareket ettirerek, anevrizma alanına ilerletir. Burada kateter geri çekilir ve stent – greft anevrizmanın iki yanında bir yay gibi genişler. Sağlam bir şeiklde yerine yerleştikten sonra, stent – greft, kanın anevrizmayı itmeden akabileceği yeni bir geçiş yolu görevi görür. Anevrizmanın üzerine uygulanan baısnç olmadığından zamanla anevrizma küçülür.

Endovasküler onarım şu avantajları sunar:

 • Prosedür tipik olarak 1 ila 3 saat sürer
 • Hastalar prosedürden birkaç gün sonra eve gidebilir
 • Açık cerrahi tekniklere oranla, kesiler daha küçüktür ve daha az travma vardır
 • Çoğu insan normal yaşantısına 2 ila 5 hafta içinde döner

Endovasküler stent – grefti olan hastalar düzenli aralıklarla doktorlarına geri dönmeli ve stent – greft konumu bir BT taramasıyla izlenmelidir.

*** Bu doküman, Sağlık Bakanlığı 23420 sayılı Hasta Hakları Yönetmeliği ile Amsterdam Bildirgesi’nde alınan kararlar çerçevesinde hazırlanmıştır.

Yorumlar kapalı.