Kısırlık ve üreme tedavileri ile ilgilenen jinekolog hekimler “İnfertilite uzmanları”, kadın kanserleri ile ilgilenen jinekologlar “jinekolog onkologlar”, cinsel tedaviler ile ilgilenen jinekologlar “cinsel terapistler” gibi alt branşlarda uzmanlaşmıştır. O yüzden kişinin kendi jinekolojik sağlığı ile ilgili doğru hekimi bulması son derece önemlidir.

Obstetri (perinataloji) nedir?

Ülkemizde jinekolog doktorların ilgilendiği ana alanların birisi de obstetri (perinataloji) yani “doğum bilimi” dir. Bazı ülkelerde obstetri jinekolojiden ayrı bir branş olarak görülmekte iken ülkemizde obstetri de jinekolog hekimlerin ana ilgi alanları içerisindedir.

Yani “kadın doğum” hekimlerinin ismindeki “doğum kısmı” obstetriden gelmektedir. Yalnızca doğum ile ilgili spesifik çalışan kişilere “obstetrisyen” veya “perinatalog” adları verilir. İngilizcede ve diğer Latin dillerinde “obstetrician” olarak bilinmektedir. Özellikle kendisine yüksek riskli gebelikler konusunu seçmiş olan perinataloglar, fetal ultrason (obstetrik ultrason) konusunda deneyimlidirler. Perinataloglar amniyosentez, CVS (koryon villus biyopsisi) gibi invaziv (girişimsel) işlemlerde de tecrübe sahibidirler.

Perinatoloji

Tanım olarak gebelik öncesi, gebelik sırası ve gebelik sonrası dönemde risk değerlendirmesi ile feto-maternal (anne karnındaki bebek ve anne) sağlık durumuyla ilgilenen ve risk taşıyan hastalara yaklaşımı yöneten bir bilim dalıdır.  Ülkemizde Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı’nın bir yan dalıdır.  Yüksek riskli gebelik ya da Maternal Fetal Tıp olarak da adlandırılmaktadır. Uzmanlarına “Perinatolog” ya da Maternal Fetal Tıp Uzmanı” denir.

Perinatoloji olarak ;

 • 11-14 gebelik haftaları arasında kombine tarama testi ve erken fetal anomali taraması
 • 18-23 gebelik haftaları arasında fetal anomali taramasına yönelik ultrasonografi(Detaylı Ultrasonografi,2.Düzey ultrasonografi)
 • Gebelikte enfeksiyon hastalıklarının tanı ve yönetimi
 • Genetik hastalıkların tanı ve yönetimi
 • Eritrosit Alloimmünizasyon ( Rh uygunsuzluğu, kan uyuşmazlığı), fetal anemi tanısı ve tedavisi (Transfüzyon)
 • Gebeliğin medikal hastalıkları(hipertansiyon(preeklampsi),diyabet, karaciğer, böbrek, kan hasatalıkları..)
 • Düşük tehdidi, servikal(rahim ağzı) yetersizlik, erken membran rüptürü(amniyon kesesinin doğum başlamadan yırtılması ve suların gelmeye başlaması)
 • Fetal büyüme ve gelişme sorunlarının tanı, takip ve yönetimi
 • Çoğul gebelikler(ikiz,üçüz..) takip ve yönetimi
 • Plasenta Previa( plasenta olarak da adlandırılan bebeğin eşinin aşağı da yerleşmiş olması ve rahim ağzını kapatması) ve invazyon anomalilerinin(bebeğin eşinin rahim iç duvarına doğru büyümesi) tanı ve yönetimi
 • Amniyosentez(Ultrason eşliğinde iğne ile gebenin karın duvarından ve rahminden geçilerek gebelik kesesine girilmesi ve amniyotik sıvıdan bir miktar alınması), Kordosentez(Ultrason eşliğinde iğne ile gebenin karın duvarından ve rahminden geçilerek bebeğin göbek kordonunun içine girilir ve bebekten 1-2 ml kadar kan örneği alınır,  CVS (koryon villus biyopsisi)( Ultrason eşliğinde iğne ile gebenin karın duvarından ve rahminden geçilerek plasentaya(bebeğin eşine) girilir ve plasentadan örnek alınır)  gibi invaziv (girişimsel) işlemleri yapılmaktadır.

İnfertilite

Tanım olarak üreme fonksiyonunun yerine getirilememesi, kısırlık anlamına gelmektedir. Gebelikle ilgili herhangi bir korunma yöntemi olmaksızın 35 yaşın altında 1 yıl, 35 yaşın üstünde 6 aydan  uzun süre kadının gebe kalamadığı durumu tanımlar. İnfertilite bireysel ele alınmayıp çiftleri kapsadığından  özgün bir medikal durumdur. İnfertilite sebebi kadın ya da erkek kaynaklı olabilir.

 • Yardımcı üreme teknikleri(ICSI(mikroenjeksiyon(klasik tüp bebek yönteminde sperm ve yumurta karşı karşıya getirilerek sperm hücresinin yumurta hücresini döllemesi beklenir ancak erkek sperm hücrelerinin sayısı, hareketliliği ya da normal yapıdaki(morfoloji) sperm hücre yüzdesi yumurtayı dölleyecek yeterlilikte değilse intrasitoplazmik sperm injeksiyonu yan, mikroenjeksiyon uygulanır)), IVF(tüp bebek)
 • İntrauterin inseminasyon (IUI) (Semen örneğinin yıkanarak iyi hareketli spermlerin seçilip rahmin içine verilmesi.)
 • Sperm analizi
 • Cerrahi yöntemle sperm arama teknikleri (TESE,PESA,MESA)
 • Yumurta dondurma gibi işlemler yapılmaktadır.

Jinekolojik Onkoloji

Kadın kanserleri olarak da adlandırılabilir.

 • Rahim kanseri (Uterus),
 • Rahim ağzı kanseri (serviks)
 • Yumurtalık Kanseri (Over)
 • Tüp kanseri (Tuba)
 • Vulva kanseri
 • Vajen kanseri gibi kadınlara özgü kanserlerde tanı ve tedavi yönetimi yapılmaktadır.

Vajinal Estetik

Genital bölge estetiği olarak da adlandırılabilir.

 • Labioplasti (küçük dudakların (labium minus) küçültülmesi)
 • Labium majuslara yağ ya da dolgu enjeksiyonu ( büyük dudakların dolgunaştırılması)
 • Klitoral hudoplasti (klitoris bölgesi estetiği)
 • Perineoplasti (doğum kesilerinin düzeltilmesi)
 • Pubis estetiği (Venüs estetiği)
 • Hymenoplasti (Kızlık zarı onarımı)
 • Vajinoplasti (vajinanın daraltılması)
 • Genital bölge beyazlatma