Myokard Perfüzyon Sintigrafisi (MPS) Nedir?

Myokard Perfüzyon Sintigrafisi (MPS) Nedir?

Myokard Perfüzyon Sintigrafisi (MPS), yaygın olarak Talyum Sintigrafisi olarak da bilinen ve kalp hastalıklarında kullanılan bir görüntüleme yöntemidir.

MPS niye yapılır?

MPS Koroner arter hastalığı olan veya şüphesi olan, by-pass veya stent öncesi yönteme karar vermede by-pass yapılmış veya stent takılmış hastaların takibinde, kalp krizi şüphesinde veya kriz sonrası etkilenen alanın belirlenmesinde ve kontrolünde, efor testi yapamayan hastalarda koroner arter hastalığı şüphesinde teşhis vb. durumlarda kullanılır.

MPS nasıl yapılır?

MPS hastaya istirahat ve stres (eforla ve ilaçla) sonrası olmak üzere, radyofarmasötiğin damardan verilmesini takiben yaklaşık 60 dakika sonra gama kamera cihazında kalbin tetiktir. Radyofarmasötik olarak TC-99m MIBI veya TI-201 (daha çok canlı kalp kasının belirlenmesinde) kullanılmaktadır.

MPS ne kadar sürer?

MPS tetkitinde görüntüleme her bir aşama için yaklaşık 15-20 dakika sürer. Ancak radyofarmasötiğin damardan verilmesi sonrasında bekleme süreleri, MPS işleminin randevulu hasta sayısına göre sırayla gerçekleştirilmesi ve bir aşama bitmeden diğerine geçilememesi nedeniyle ortalama 5-6 saat civarında Nükleer Tıp Bölümünde kalmanız gerekmektedir.

MPS neyi gösterir? Anjiyodan farkı nedir?

MPS kalp damarları tarafından beslenen kalp kasının beslenme durumunu gösterir.

Diğer bir deyişle anjiyo kalp damarlarının tıkanıklık düzeyini, MPS ise bu damarlardaki tıkanıklığın beslenmesi alandaki etkisini veya kalp krizi sonrası canlı doku durumunu gösterir. Dolayısıyla anjiyo ve MPS birbirini tamamlayıcı tetkiklerdir.

Ne kadar radyasyon dozu alırım?

Hastalar ortalama olarak anjiyografi ile eşit veya daha az radyasyon dozu alırlar.

MPS hastaları için tetkik öncesi ön hazırlıklar nelerdir?

MPS için hastaların bazı ilaçları 24-48 saat önceden kesmeleri gerekmektedir. Hangi ilaçların kesileceği randevu verilirken sorgulanarak hastaya söylenir. Hastaların tetkik öncesi en az 6 saat süreyle aç olması gerekmektedir.

Kullanılan radyoaktif madde vücudumda kalır mı?

Hayır. MP için verilen MIBI öncelikle safra yoluyla bağırsaklara ve idrar yoluyla da böbreklerden atılır. Bu nedenle tetkik sonrası bol sıvı ve posalı gıdalar alınması her iki yoldan da vücuttan hızla uzaklaştırılmasını sağlar. Eve giderken ve evde 24 saat boyunca hamile ve çocuklardan uzak durmanız yeterli olacaktır. Ertesi gün işinize gidebilirsiniz.

*** Bu doküman, Sağlık Bakanlığı 23420 sayılı Hasta Hakları Yönetmeliği ile Amsterdam Bildirgesi’nde alınan kararlar çerçevesinde hazırlanmıştır.

Yorumlar kapalı.