Üroloji, kadınlardaki boşaltım sistemiyle ve erkeklerdeki üreme-boşaltım sistemiyle uğraşan bir tıp dalıdır. Nüfus yaşlandıkça ürolojik hastalıklar daha da yaygınlaşmaktadır.

Ürolojik hastalıklar nelerdir?

Ürolojik hastalıklar yapıları itibarıyla çok farklılık gösterebilir. Ürologlar, idrar yollarının bütün işlevlerini göz önünde bulundururlar ve hem ameliyat yapmak hem de tıbbi tedavi uygulamak üzere eğitilmişlerdir. Ürologlar genellikle üroloji dahilindeki daha dar bir alanda, örneğin ürolojik kanser konusunda uzmanlaşırlar.
Ürolojik hastalıklar arasında şunlar bulunur:

Böbrek ve Üreter TaşlarıAşırı Aktif Mesane Semptomları
Selim Prostat BüyümesiNoktüri
Böbrek KanseriCinsel İşlev Bozukluğu (Sertleşme Bozukluğu Gibi)
Prostat KanseriErkek Kısırlığı
Mesane Kanseriİdrarını Tutamama
Testis KanseriLeğen Kemiği Ağrısı
Penis KanseriÜrolojik Enfeksiyonlar
Üreteral Kanser